• Telefon İletişime Tıklayınız

Hizmetlerimiz

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

* Poliklinik muayenesi
* Küçük cerrahi müdahale
* Tek hekim raporu (Kronik Hastalık İlaç Raporu)
* Detaylı laboratuar tetkikleri (Laboratuvar Tetkik Kan Alma İşlemi Saat 10:00 da bitmektedir.)
* İzlemler (bebek,çocuk,,gebe ve 15-49 yaş kadın)
* Lohusa İzlemi
* Ev ziyareti
* Bağışıklama faaliyetleri
* Aile planlaması hizmetleri
* Acil Müdahale